bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 21.05.2012 z powodu:
Problem z pobieraniem plików

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

17.05.2012

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Przedmiotem niniejszego zapytania jest: 1. Coroczna kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynków SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz Ośrodka &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach przy ul. Górniczej 22, w ramach której należy wykonać następujące prace: - pomiary skuteczności zerowania instalacji siły i oświetlenia 400/230 V oraz sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, - pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji siłowo-oświetleniowej 400/230 V. 2. Wymienione prace mają być wykonane we wszystkich budynkach Szpitala i Ośrodka &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, obejmując wewnętrzne instalacje elektryczne oraz zamontowane i przyłączone do tych instalacji urządzenia elektryczne, a także oświetlenie zewnętrzne. 3. Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne protokoły. Pobierz plik Wykaz ilości obwodów do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze
Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 17.05.2012

Dokument oglądany razy: 1525
« inne aktualności