bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.05.2012 z powodu:
Postępowanie zakończono

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

21.05.2012

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:


Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
1. Coroczna kontrola okresowa instalacji elektrycznej budynków SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 oraz Ośrodka &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach przy ul. Górniczej 22, w ramach której należy wykonać następujące prace:


- pomiary skuteczności zerowania instalacji siły i oświetlenia 400/230 V oraz sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania,
- pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji siłowo-oświetleniowej 400/230 V.2. Wymienione prace mają być wykonane we wszystkich budynkach Szpitala i Ośrodka &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, obejmując wewnętrzne instalacje elektryczne oraz zamontowane i przyłączone do tych instalacji urządzenia elektryczne, a także oświetlenie zewnętrzne.
3. Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne protokoły.


Pobierz plik


Wykaz ilości obwodów do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 21.05.2012

Dokument oglądany razy: 1031
« inne aktualności