bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 15.07.2013 z powodu:
Postępowanie zakończono

Zaproszenie do składania ofert

17.06.2013

Zapytanie ofertowe na podstawie: (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zmianami) na wykonanie usługi pod nazwą:
Opracowanie Analizy kosztów i korzyści projektu, zawierającej m.in. analizę ekonomiczną, analizę finansową, analizę wrażliwości i ryzyka w ramach studium wykonalności do projektu "Poprawa warunków zdrowia w zakresie rehabilitacji osób starszych poprzez zakup sprzętu specjalistycznego&rdquo, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu PL07 &bdquo,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych do dofinansowania ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014&rdquo,.


Pobierz plik


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 17.06.2013

Dokument oglądany razy: 968
« inne aktualności