bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 29.11.2011 z powodu:
Postępowanie zakończono

Oferta o zatrudnieniu

06.07.2011

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze zatrudni Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego od 1 sierpnia 2011r. Oferty należy składać w terminie do 29.07.2011r. w sekretariacie szpitala.


1. Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum wyższe, preferowane techniczne lub prawno-ekonomiczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku lub stanowisku kierowniczym (minimum 8 lat)
 • znajomość zagadnień Zamówień Publicznych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub odbytymi szkoleniami)
 • znajomość zagadnień finansowych
 • oświadczenie o braku toczących się spraw sądowych w stosunku do kandydata, a dotyczące spraw gospodarczych, podatkowych i finansowych
 • oświadczenie o niekaralności
 • komunikatywność

oraz:
2. Specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy lub firmę mogącą obsłużyć Szpital w/w zakresie (z preferencją na firmę)

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub podyplomowe w powyższym kierunku
 • 5 lat stażu w służbie BHP
 • oświadczenie o braku toczących się spraw sądowych w stosunku do kandydata, a dotyczące spraw gospodarczych, podatkowych i finansowych
 • oświadczenie o niekaralności
 • komunikatywność

Zatrudnienie osoby fizycznej na umowę o dzieło lub zlecenie, zatrudnienie firmy na umowę cywilno-prawną. Termin do ustalenia według potrzeb.


3. Specjalistę do spraw Funduszy Unijnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych i innych

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawa z zakresu pozyskiwania funduszy
 • doświadczenie w przygotowywaniu kompletnej dokumentacji i wniosków o wsparcie unijne poparte referencjami
 • doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu wniosków w zakresie UE (poparte referencjami, zaświadczeniami&hellip,)
 • oświadczenie o braku toczących się spraw sądowych w stosunku do kandydata, a dotyczące spraw gospodarczych, podatkowych i finansowych
 • oświadczenie o niekaralności
 • komunikatywność

Zatrudnie na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie w terminie ustalonym.


Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo nie wybrania pracowników lub firm do nie zatrudnienia.

Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 06.07.2011

Dokument oglądany razy: 2642
« inne aktualności