bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 30.08.2011 z powodu:
Usunięcie w celu zamieszczenia nowej treści.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

30.08.2011

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2007 roku nr 223, poz.l655, z 2008 Nr 171, poz 1058), określonego wart. 4 p.8.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie:

Przedmiotem oferty jest sprzedaż i dostawa kapsuły SlimLine Pod Deluxe na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Jeleniej Górze w miesiącu wrześniu 2011 roku.

Pobierz plik

Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 30.08.2011

Dokument oglądany razy: 1721
« inne aktualności