bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.10.2011 z powodu:
Zmiana treści ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

17.10.2011

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2007 roku nr 223, poz.1655, z 2008 Nr 171, poz 1058), określonego wart. 4 p.8. W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie: Przedmiotem niniejszego zapytania jest sprzedaż i dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze w 2012 roku. Pobierz plik
Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 17.10.2011

Dokument oglądany razy: 1564
« inne aktualności