bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 29.11.2011 z powodu:
Postępowanie zakończono

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

02.11.2011

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2007 roku nr 223, poz.1655, z 2008 Nr 171, poz 1058), określonego wart. 4 p.8.


W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto i netto w następującym zakresie:


Przedmiotem oferty jest "Montaż dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych zewnętrznych w budynku A oraz wykonanie 20 mb stalowej bariery ochronnej przy schodach wzdłuż wewnętrznej drogi na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala MSWiA w Jeleniej Górze".


Pobierz plik


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 02.11.2011

Dokument oglądany razy: 1008
« inne aktualności