bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 03.01.2012 z powodu:
Postępowanie zakończono

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

10.11.2011

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2007 roku nr 223, poz.1655, z 2008 Nr 171, poz 1058), określonego w art. 4 p.8.


W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych brutto i netto w następującym zakresie:


Przedmiotem oferty jest "Wykonanie lady zamykanej i rolety do pomieszczenia rejestracji Działu Usprawniania Leczniczego w budynku E Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala MSWiA w Jeleniej Górze".


Pobierz plik


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 10.11.2011

Dokument oglądany razy: 1054
« inne aktualności