bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 03.01.2012 z powodu:
Ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie

07.12.2011

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze podpisze umowę na transport medyczny
pacjentów.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych, samochodem będącym własnością Zleceniobiorcy, który jest dostosowany do transportu i monitorowania pacjenta, świadczonych całodobowo w każdy dzień tygodnia:

  1. transport pacjenta w związku z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego w asyście pielęgniarki lub ratownika medycznego do wyznaczonej przez Szpital placówki celem diagnozowania ileczenia (np. odbycia konsultacji, założenia gipsu, wykonania RTG, szycia rany itp).
  2. transport pacjenta w asyście pielęgniarki lub ratownika medycznego z miejsca udzielonej konsultacj i do naszego zakładu
  3. opieka nad pacjentem w czasie transportu jak i w czasie udzielanego świadczenia medycznego


Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.XII.2011 r. do sekretariatu Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze, bud. E w godz. 8:00-14:00.


Pobierz ogłoszenie


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 07.12.2011

Dokument oglądany razy: 1218
« inne aktualności